O autorovi

Autorovi okrem schopnosti výtvarne poznávať svet nie sú cudzie ani oblasti fyziky, kozmu a filozofie, takže sa formuje ako duševne viacrozmerná bytosť. Sám seba, svoje poznávanie premieta na dvojrozmernú plochu obrazov vo viacerých cykloch, po ktorých vzhliadnutí má divák pocit, akoby sa nejednalo o jedného autora, ale o viacerých výtvarníkov.